Irsko

Oceán je můj druhý domov
Éire, země zaslíbená!